Zelfvertrouwen, initiatief nemen en hulp vragen

Toen Simon bij Yulius Autisme kwam was hij een verlegen, afhankelijke, ietwat naïeve jongen. Hij voelde zich anders, onder andere door de hoge eisen die zijn ouders stelden.  “Thuis was ik een stille jongen en was ik liever op mezelf”, vertelt Simon die inmiddels 17 jaar is geworden. “Mijn vrienden waren niet goed voor mij, maar ik wist niet wat ik daarmee moest doen.”

De ouders van Simon maakten zich zorgen. Moeder Tineke: “We moesten Simon in alles aansturen. We hielpen hem met de kleinste dingen, zoals opstaan en douchen. Simon kon niet voor zichzelf zorgen. In combinatie met het opvoeden van zijn broers werd het ons op een gegeven moment te veel.”

Oplossingen

Twee jaar geleden meldden Simon en zijn ouders  zich bij Yulius Autisme. Eén van de aandachtspunten is om kinderen met autisme te helpen omgaan met hun stoornis.  Voor elk kind werken andere oplossingen. Tineke: “Om zelfstandiger te worden hebben we Simon gestimuleerd om zelf dingen te ervaren en initiatief te nemen. Door hem zelf oplossingen te laten bedenken en hem te complimenteren groeide zijn zelfvertrouwen.”

Samen op pad

Ook op sociaal gebied is Simon gegroeid. Hij heeft geleerd om beter voor zichzelf op te komen, om hulp te vragen wanneer hij dit nodig heeft en initiatief te nemen. Ergens alleen naar toe gaan is nog steeds spannend voor hem. Hij lost dit op door iemand mee te vragen.

Inmiddels gaat het goed met Simon. De relatie met zijn ouders is verbeterd. Tineke: “We stellen geen onrealistische  eisen meer, maar proberen hem te stimuleren door hem complimentjes te geven.” En met succes. Simon is bezig met zijn vervolgopleiding en hij stapt binnenkort over naar een beschermde woonvorm. We zijn erg trots op hem.”

Namen zijn om privacy redenen gefingeerd.