Terug

Voor clienten

Wat is autisme?

Mensen met autisme verwerken informatie anders waardoor er problemen ontstaan. Bijvoorbeeld op het gebied van betekenisverlening en de sociale interactie. Mensen met autisme zijn als het ware blind voor de context en hebben vaak ernstige cognitieve en/of interactieve problemen. De sociale situatie is voor mensen met autisme vaak te complex of overprikkelend. Dit uit zich in onrust, ontremming en vreemd gedrag.

Kenmerk

Mensen met autisme hebben dus moeite met sociale contacten. Er is vaak sprake van moeilijkheden op het gebied van verbale en non-verbale communicatie. Verder hebben mensen met autisme moeite met veranderingen en zij houden er vaak speciale gewoontes of bezigheden op na. Bijkomende opvallende zaken zijn motorische onhandigheid, een voorkeur voor het gebruik van nabijheidszintuigen zoals ruiken, proeven en tasten, en plotselinge, voor anderen onlogische angsten.