Structuurklas ICT

Voor jongeren van 16 tot en met 25 jaar met autisme die een mbo-opleiding willen volgen en die vaak al zijn vastgelopen in het reguliere onderwijs, biedt Yulius Autisme in samenwerking met het Albeda-college in Rotterdam de mogelijkheid om te worden opgeleid tot ICT-er. De leerlingen krijgen uiteindelijk hetzelfde diploma als reguliere mbo-leerlingen.

Doelen

De trainingen (onderdeel van het behandelaanbod) zijn gericht op:

  • het verbeteren van communicatieve en sociale vaardigheden.
  • kennis, inzicht en acceptatie van de autismespectrumstoornis.
  • leren plannen en organiseren.
  • voorbereiding op stage.
  • praktische schoolse vaardigheden als huiswerk plannen en maken, samenwerken in groepen.

Betrokkenheid van ouders en belangrijke anderen

Voor een succesvolle deelname aan de Structuurklas is een goede samenwerking met alle betrokkenen van groot belang. Ouders of belangrijke anderen, de leercoach op school en de persoonlijke begeleider vanuit De Steiger onderhouden regelmatig contact met elkaar. Voor ouders en leerkrachten worden cursussen georganiseerd over wat Autisme is en betekent in opvoeding en onderwijs. Op indicatie is er de mogelijkheid voor ouderbegeleiding vanuit Yulius.

Meer info?
Download de beschikbare leaflets van onze begeleidingsvormen op het gebied van wonen, leren en werken.