Nieuws

10-03-2015
De nieuwe website van Samen Doen! is in de lucht! Yulius is samen met het Erasmus MC kartrekker van deze academische werkplaats autisme. Op de website is alle informatie over Samen Doen! te vinden. Denk aan een uitleg over de doelen van de academische werkplaats, de werkgroepen die ieder aan een eigen thema werken en de nieuw te starten klankbordgroep ASSertief. Neem eens een kijkje op de website... lees verder
03-03-2015
Sinds januari van dit jaar is er behoorlijk veel gewijzigd binnen het jeugdhulpstelsel. Bent u het overzicht een beetje kwijt? Valt de hulp die uw kind nodig heeft onder de Wlz, Jeugdwet of Zorgverzekeringswet (Zvw)? In deze infographic > van de overheid staat het allemaal handig op een rijtje.
29-01-2015
Het is al even geleden, maar dit verhaal moét gedeeld worden. Het team ‘Oliebollen bakken’ van Yulius BW Oostpolder is na het succes van vorig jaar de oliebollenactie verder gaan uitbouwen. En met een prachtig resultaat! De actie is gestart op 9 december met een aantal bewoners, de begeleiding en de coach dagbesteding.
29-01-2015
Vanaf 1 januari geldt binnen de jeugd-ggz een ouderbijdrage voor cliënten die klinisch bij ons in zorg zijn. Ouders maken volgens de overheid namelijk minder kosten wanneer hun kind (gedeeltelijk) niet meer thuis woont. Verschillende organisaties zoals GGZ Nederland, LPGGz en diverse ouderplatforms hebben al bezwaar ingediend tegen deze verplichte eigen bijdrage. Zij noemen de regeling... lees verder
22-01-2015
Na een spannende periode waarin er sprake was dat Support op Maat helemaal zou verdwijnen als afdeling, willen we jullie op de hoogte brengen van het feit dat de afdeling Support op Maat van Yulius vanaf 1 maart 2015 krimpt vanwege bezuinigingen, maar wel kan blijven bestaan. Zaterdaggroep Dit betekent dat we door gaan met twee groepen (in plaats van 3) waar kinderen om de week voor de... lees verder
15-01-2015
Donderdag 8 januari vond in BW Oostpolder de afsluiting plaats van het project Toekomstbestendig Wonen voor mensen met autisme. Met verschillende betrokkenen is teruggekeken op alle deelprojecten.
22-12-2014
De 19-jarige oud-cliënt Quinten Ooms heeft zijn eigen hobby, namelijk gamen, ingezet om andere jongere met Autisme te helpen. Hij heeft een server gemaakt voor Minecraft speciaal voor jongeren met Autisme. Op de server kan de videogame gecombineerd worden met het maken van contact en het delen van informatie over autisme. Dit alles onder de toepasselijke naam AuTeam (http://auteam.nl).   
10-12-2014
Op onze Beschermd Wonen Oostpolder zijn de eerste meedenkbijeenkomsten gehouden en is sinds kort het eerste basisteam Sociale Netwerkversterking van start gegaan.
28-11-2014
Extramuralisering is aan de orde van de dag: mensen met een relatief lichte zorgaanvraag worden geacht langer zelfstandig thuis te blijven wonen en daar extramurale zorg te ontvangen. Voorheen zouden deze mensen een indicatie ontvangen om opgenomen te worden in een zorginstelling. De Drechtsteden is gestart met het ‘Programmaplan Langer zelfstandig thuis’.
24-11-2014
Voor iedereen uit Gorinchem die een maatje zoekt, maatje wil zijn of een groepje vrienden wil om regelmatig leuke dingen mee te doen, organiseren project Netwerkversterking, Yulius en MEE op zaterdag 13 december een Kringlinkbijeenkomst.

Pagina's