Terug

Nieuws

Nieuwe website Kenniscentrum KJP

Alle belangrijke psychische stoornissen en thema’s in de jeugdpsychiatrie op een rij, toegankelijk beschreven voor gemeenten en regio’s. Dat biedt de nieuwe website van de vereniging Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, het landelijke kennisnetwerk van organisaties en academische centra voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

Met het oog op de transformatie van de kinder- en jeugdpsychiatrie presenteren de 20 leden van het Kenniscentrum zich aan alle gemeenten en regio’s die volgens de nieuwe jeugdwet vanaf 2015 de verantwoordelijkheid krijgen voor jeugdigen met ernstige psychische stoornissen. Yulius is een van de leden van het Kenniscentrum.

Kennis bundelen

De leden van het Kenniscentrum – met in totaal zo’n 600 behandelcentra en afdelingen – bundelen hun specialistische expertise. Via het Kenniscentrum stellen ze deze wetenschappelijk onderbouwde kennis beschikbaar voor alle jeugdpsychiatrische behandelaars en andere professionals in de jeugd-ggz en de brede jeugdhulp. Vrijwel alle behandelaars in Nederland maken inmiddels gebruik van de richtlijnen en protocollen voor diagnostiek en behandeling die het Kenniscentrum online, kosteloos publiceert en onderhoudt.

Vierde kanaal

Het netwerk maakte deze kennis ook al toegankelijk voor ouders en kinderen; nu is er een vierde kanaal voor bestuurders en functionarissen bij gemeenten die bij invoering van de jeugdwet veel met kinder- en jeugdpsychiatrische problematiek te maken zullen krijgen.

Begrijpelijke informatie

De voornaamste thema’s en alle belangrijke psychische stoornissen worden op de nieuwe website in begrijpelijke bewoordingen beschreven, met het accent op aspecten waarmee gemeenten veelvuldig te maken zullen krijgen. Ook is een (steeds groeiende) lijst opgenomen met antwoorden op veelgestelde vragen. De website maakt deel uit van een breder informatiepakket dat beschikbaar is bij alle leden van het Kenniscentrum.

Voor professionals, ouders, kinderen en gemeenten

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie maakt wetenschappelijk onderbouwde kennis toegankelijk voor behandelaars en andere professionals, ouders, kinderen en gemeenten. Het Kenniscentrum onthoudt zich van politieke stellingname, maar biedt wel een open platform voor dialoog over alle aspecten van de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren.

www.kenniscentrum-kjp.nl/gemeenten

www.dekennis.nl