Terug

Nieuws

Academische Werkplaats Autisme ‘Samen doen!’

Kennis over levensloopbegeleiding bij mensen met autisme verzamelen én verspreiden

De Academische Werkplaats Autisme Samen doen! heeft als doel de participatie in de samenleving van mensen met autisme te  verbeteren. Meedoen in de samenleving kan voor mensen met autisme een uitdaging vormen. Ze hebben vaak moeite met begrijpen van wat er precies van hem of haar verwacht wordt. Vooral bij grote veranderingen in het leven (naar een andere school gaan, verkering krijgen, werk vinden, zelfstandig gaan wonen, of hulp zoeken bij een nieuwe zorginstantie) is de uitdaging voor mensen met autisme én hun sociale omgeving groot.

De organisaties die deelnemen aan Samen doen! gaan samen zorgen voor verdere ontwikkeling en verspreiding van producten op het gebied van begeleiding van mensen met autisme tijdens grote veranderingen in het leven. In de academische werkplaats komen praktijk, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en beleid dichter bij elkaar door het delen, bundelen en verspreiden van kennis. Zowel een diversiteit aan professionals als ervaringsdeskundigen nemen deel aan deze werkplaats.

Naast de toekenning van de subsidie aan Samen doen! is tevens de subsidieaanvraag voor de academische werkplaats autisme Reach-Aut gehonoreerd.
Voor meer informatie bekijkt u onze website en leest u de leaflet. Hebt u een vraag? Mail deze dan naar info@autisme-samendoen.nl.