Klinische behandelingen

Een klinische behandeling is een behandeling waarbij je tijdelijk bij Yulius Autisme komt wonen. Je slaapt dus ook in één van onze klinieken. Yulius Autisme heeft de volgende klinieken:

  • De Steiger, kliniek in Dordrecht voor jongeren van 12 t/m 21 jaar. Jongeren worden voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk functioneren op het gebied van wonen, school en/of werk en vrijetijdsbesteding.
  • Horizon-Yulius groep, behandeling aan kinderen van 8 t/m 14 jaar met autisme en ernstige gedragsproblemen samen met Horizon Jeugdzorg en Onderwijs zorg.

Meer info?
Download de beschikbare leaflets van de klinische behandelingen.