Kenmerken van autisme

Kenmerken van autisme

Autismespectrumstoornissen zijn aandoeningen die zich kenmerken door beperkingen in de sociale interactie (omgang met andere mensen) en communicatie. Typerende kenmerken van de aandoening zijn een steeds herhalend en beperkt patroon van gedrag, belangstelling en activiteiten. De aandoeningen zijn aangeboren en kunnen afhankelijk van de ernst op verschillende leeftijden aan het licht komen. De overgrote meerderheid wordt vastgesteld gedurende de kindertijd.

Beperkingen in de sociale interactie

Met beperkingen in de sociale interactie wordt bedoeld het weinig tot niet maken van oogcontact, een afwijkende gelaatsuitdrukking, lichaamshouding en gebaren tijdens het contact met anderen. Daarnaast slaagt iemand met een autismespectrumstoornis er niet goed in om met leeftijdsgenoten contact te maken en vast te houden. Hij of zij kan slechts in beperkte mate plezier delen of bezigheden met anderen en is vooral gericht op zichzelf en minder op een ander.