Effectmetingen

Wat zijn effectmetingen?

Elke cliënt die via Yulius Autisme een vorm van behandeling of begeleiding krijgt, neemt deel aan de effectmetingen. De effectmetingen ondersteunen de behandelaar bij het opstellen van het behandelplan en het volgen van tussentijdse resultaten.

Vragenlijsten

De effecten van de behandeling meten we door middel van vragenlijsten. Deze vragenlijsten hebben betrekking op de behandeldoelstellingen zodat de cliënt gevolgd kan worden tijdens de behandeling. We meten op verschillende momenten: voor de start van de behandeling, tussentijds( meerdere malen, afhankelijk van de behandelduur) en bij het einde van de behandeling.

Terugkoppeling

Tijdens deze meetmomenten verzamelen we informatie bij de cliënt zelf, bij de ouders/verzorgers, de persoonlijk begeleider en eventueel de leerkracht. De resultaten van de effectmetingen worden direct teruggekoppeld naar de cliënten/systeem en de behandelaars.

Ontwikkeling behandelbeleid

Daarnaast gebruikt Yulius Autisme de gegevens vanuit de effectmetingen voor het evalueren van bestaand behandelbeleid en het ontwikkelen van nieuwe behandelmodules. Met de resultaten van de Effectmetingen heeft Yulius Autisme zicht op gegevens als: welke groep cliënten heeft profijt van een bepaalde behandeling en welke groep niet.

Werkt ‘t?

Daarbij vindt Yulius Autisme het belangrijk om aan te tonen dat de door haar ingezette behandelingen werken. De financiële druk op de gezondheidszorg wordt met de dag groter en zorgaanbieders zoals Yulius Autisme moeten aantonen dat de behandelingen een goede investering zijn. Het meten van behandeleffecten is een goed instrument om kwaliteit en effectiviteit van onze zorg te onderbouwen.

Benchmarken

Een deel van de meetinstrumenten wordt ingezet bij het benchmarken. Gegevens worden aangeleverd aan SBG. Uiteindelijk moet dit inzicht opleveren in hoe goed Yulius Autisme het in haar behandeling doet in vergelijking tot andere instellingen.

Tot slot kan Yulius Autisme de resultaten uit de effectmetingen gebruiken voor algemeen wetenschappelijk onderzoek.