Terug

Voor verwijzers

Aanmelding Autisme

Aanmelding & Informatie Autisme is gespecialiseerd in reguliere en acute aanmeldingen van kinderen,  jeugdigen en volwassenen met een vermoeden van een autismespectrumstoornis. Het aanmeldteam is bereikbaar tijdens kantooruren van  8.30 uur tot 17.00 uur op T 088 405 11 11.
Ook kunt u voor consultatie terecht bij het telefonisch spreekuur. Onze GZ psychologen zijn elke dinsdag van 14.00 tot 15.00 en elke donderdag van 12.00 tot 13.00 bereikbaar op 088 405 33 44.

Welke gegevens zijn nodig voor aanmelding?

Wanneer u als verwijzer psychiatrische problematiek vermoedt, kunt u het indicatiebesluit of een verwijsbrief van uw instelling sturen naar:

Yulius Aanmelding & Informatie Postbus 211 2990 AE Barendrecht

Of per fax naar F 085 773 65 18 (LET OP! nieuw faxnummer)

We vragen u de volgende informatie te verstrekken:

  • een beschrijving van de actuele problematiek/behandeling
  • een beschrijving van de voorgeschiedenis
  • een gespecificeerde hulpvraag
  • contactgegevens cliënt en/of ouders/verzorgers

Indien reeds diagnostiek en/of behandeling elders heeft plaatsgevonden, dan ontvangen wij graag:

  • kopieën van reeds uitgevoerde onderzoeken
  • indien aanwezig: DSM IV-classificatie
  • indien aanwezig: recente IQ-bepaling

Aanmelden via ZorgDomein

Huisartsen kunnen een cliënt bij Yulius ook aanmelden via ZorgDomein (www.zorgdomein.nl). ZorgDomein is een internetapplicatie voor huisartsen. Op basis van de klachten van een cliënt wordt de huisarts naar het relevante zorgaanbod in de regio geleid. Het volledige aanbod van Yulius staat bij het specialisme 'Psychiatrie/GGZ'. Verwijzing via ZorgDomein kan elektronisch plaatsvinden.